Posts Tagged ‘maven’

How to create a jar containing reusable/abstract testclasses with Maven

september 5, 2010

Now you’ve done it: you have discovered that creating unit tests is not for that single moment anymore, since testing has become a part of the Maven default build lifecycle. Now you can use these tests over and over again so that it can conform the code still acts as it should. It’s worth to create a lot of unit tests, more than ever.
Although a unit test should test only one single unit (as the name says), there are situations in which you want to use an abstract testcase, for instance to test the contract of an interface. As long as this abstract class is only used in one project, it’s just a straight forward story by adding it to the src/test/java-folder. But once it covers multiple projects, you want to share these abstract testclasses, which mean you have to create a new project for it.
Now the most important thing you need to understand: These sources must be put under src/main/java-folder and its depending jars should have the default of compile scope. As weird as this may sound: you’ll give the junit (or other favorite testing framework) dependency the compile scope too, since the main sources depend on it. And these (test)classes can be tested too of course, by creating specific junittests for those files.

I noticed I can generate a test-jar (jar with the testclasses) with the jar-plugin. It contains exactly what I need. Why not use this dependency by adding the test-classifier?

First you have te be aware that all jars, with or without classifier use the same pom.xml. Just check any dependency with source and/or javadoc jars in a repository, you’ll see only one pom.xml. Next thing you have to know is that if you assign a dependency to your project, only the transitive dependencies required at runtime will be resolved, no matter the scope you give it inside your project. Just think about it: are you interested in all (if any) the dependencies which junit uses to test its classes? Combining these facts makes it not possible to build the right test-classpath. If you really want to, you could add these dependencies by hand, but then you’ll lose the transitive dependency resolution of Maven.

Advertenties

Develop & Deploy SNAPSHOTS, Release Deliverables

januari 15, 2010

De meeste maven-gebruikers kennen ondertussen de ‘default-lifecycle’-phases wel. Termen als ‘compile’, ‘test’ en ‘install’ kunnen de meeste maven-gebruikers wel dromen. Maar daarmee eindigt de defaul-lifecycle niet, er is namelijk ook nog een deploy-phase. Daar waar install ervoor zorgt dat het package-resultaat in je locale repository terecht komt, zal deploy deze naar een externe repository uploaden (bijvoorbeeld een nexus-applicatie in het netwerk). Vanaf dat moment kunnen andere ontwikkelaars er ook gebruik van maken zonder zelf steeds de broncode te updaten en te installeren op eigen machines.
Tot op een gegeven moment alles klaar is voor een officiele release. Hoe zorg je ervoor dat de codebase en/of deliverable van een specifieke release ook later nog te achterhalen is? Hoe voorkom je menselijke fouten? Hoe verzeker je, dat elke releasemechanisme gelijk verloopt ongeacht de uitvoerende ontwikkelaar? O ja, en wie op de eerste vraag ‘inpakken+branden’ heeft geantwoord: klinkt als de enige en de zwakste schakel. Lees dat het ook anders kan!

Snapshots vs. Deliverables

Zoals de term ‘snapshot’ al suggereert is het een package op een zeker moment voordat de definitieve versie opgeleverd wordt. De myproject-1.0.0-SNAPSHOT van gisteren hoeft dus niet gelijk te zijn aan de myproject-1.0.0-SNAPSHOT van morgen. Dit in tegenstelling tot myproject-1.0.0, welke ook na 2012 nog steeds exact hetzelfde zal zijn. En dit is ook hoe Maven ermee omgaat. Bij het aanroepen van bijv. compile wordt eerst gekeken of er SNAPSHOT’s tussen de dependecies van het project staan. Zo ja, dan wordt gecontroleerd of hier nieuwe versies van beschikbaar zijn. Bij de niet-Snapshots gaat Maven ervan uit, dat controle niet nodig is.
Vandaar ook, dat je altijd ontwikkelt aan een Snapshot-versie! Anders zou je in theorie namelijk voor elke checkin een versieverhoging moeten doorvoeren in je pom. Want uiteraard blijven deze regels ook gelden binnen je subversion- of cvssysteem. Alles blijft draaien om reproduceerbaarheid, ongeacht welke revision je uitcheckt. Elke non-Snapshot versie mag maar 1 keer voorkomen (eigenlijk 2, namelijk onder trunk en tags). Om dit proces te ondersteunen kunnen we gebruik maken van de release-plugin.

Maven-release-plugin

De twee belangrijkste onderdelen van deze release-plugin zijn de prepare– en perform-goals. De prepare-goal zorgt voornamelijk voor de communicatie met het source control management systeem (cvs, svn, etc.), kortweg SCM. De perform-goal doet het daadwerkelijk deployen. Het is dus ook mogelijk om je project in ieder geval in je SCM definitief te maken, te labelen en te prepareren voor de volgende development fase, zonder het project ook te deployen!

release:prepare

Zoals al gezegd gaan we hiermee het project inchecken, labelen en prepareren voor verdere ontwikkeling.
Het is hierbij niet noodzakelijk om van een specifieke buildmachine gebruik te maken, aangezien deze plugin ook nog een aantal controles uit zal voeren.
Laten we beginnen met de pom.xml, welke een klein beetje uitgebreid moet worden.
We nemen een scm-sectie op, met daarin minimaal de developmentConnection welke wijst naar de root van het project. Zie ook pom#SCM.
Verder hebben we scm-client nodig op het systeempad (svn.exe of cvs.exe onder Windows bijv.)
Om te controleren of we stappen vergeten zijn, kunnen we droog gaan oefenen:
mvn release:prepare -DdryRun=true
Er zullen 3 vragen gesteld worden, elk met een te verwachten antwoord zodat je slechts hoeft te ‘enteren’. Vervolgens worden de volgende stappen uitgevoerd:

 • Controleer, dat er geen oningecheckte bestanden zijn
 • Controleer, dat er geen SNAPSHOT afhankelijkheden zijn
 • Wijzig de versie in de pom van x-SNAPSHOT naar een nieuw versienummer (resultaat van eerste vraag)
 • Wijzig de SCM informatie in de pom door het toevoegen van het doel van de ‘tag’.
 • Voer de tests uit om te bevestigen dat ze ook nog werken met de gewijzigde pom
 • checkin de gewijzigde pom
 • Label de code in de SCM met de versiewaarde (resultaat van tweede vraag)
 • Wijzig de versie in de pom naar een volgende SNAPSHOT (resultaat van derde vraag)
 • checkin de gewijzigde pom

Als de dryRun goed is doorlopen, kun je een echte release:prepare uitvoeren. Je zult dan ook meteen merken of alle instellingen kloppen. Daarnaast moeten ook de gebruikersnaam en wachtwoord bekend zijn. In sommige gevallen zijn deze al op je systeem bekend door eerdere checkins, maar je kunt deze gegevens ook meegeven met -Dusername= -Dpassword=. Er zijn nog een aantal andere opties, maar die zijn vaak OS en SCM-client specifiek.
Tot slot over de prepare-goal. Er wordt een bestand aangemaakt, welke bij houdt hoe ver je de prepare-phase doorlopen hebt, mocht het onverhoopt toch niet in één keer lukken. Klopt er iets in de pom.xml niet, zet de gegevens weer terug (x-SNAPSHOT versie) check dit in, waarna je eerst eventueel eerst een release:clean uitvoert zodat je weer vanaf het begin kunt starten.

release:perform

Deze goal voert standaard zowel een deploy uit van de deliverable als een deploy-site van de bijbehorende versie (de online documentatie).
Uiteraard kun je zelf aangeven, of je inderdaad dit default gedrag wilt hebben of dat je bijvoorbeeld liever alleen een deploy doet (zie perform-mojo.html#goals).
Voor een release:perform wordt trouwens eerst de code uitgecheckt op basis van de tag. Op basis van deze bestanden wordt de deployment uitgevoerd.

Conclusie

Maak dankbaar gebruik van deze plugin, gebaseerd op de best practices omtrent release- en deploymanagement.
De titel zegt het eigenlijk al:

 • Ontwikkel altijd aan SNAPSHOT-versies
 • Voor het verplaatsen van een SNAPSHOT naar een externe repository, voer mvn deploy uit
 • Voor het veilig stellen van een versie in SCM, gebruik mvn release:prepare.
 • Voor het opleveren van een deliverable via een externe repository, voer mvn release:perform uit.

JUnit test Struts applications with mock objects and Maven

november 28, 2009

Let me start by giving credits to Walter Jia who wrote the article Unit test Struts applications with mock objects and AOP. This was a great article which pushed me in the right direction. I wanted to use Maven instead of Ant, which meant I had to configure a pom.xml. There are a few details which you need to know to migrate to Maven. I wanted to stay close to the original example, so I didn’t upgrade EasyMock and JUnit yet.

Project layout

Below is the project structure based on the standard directory layout described by Maven. The aspect-folder is defined by the aspectj-maven-plugin. You could put the .aj-file inside the src/test/java, but this way you keep the files in their own folder.
The org.acme.StrutsActionPreExecuteListener is a helperfile, but it’s java so I’ve put it in the src/test/java folder.

 • StrutsTest2
  • src/main/java
   • com.foo.bar.ActionService
   • com.foo.bar.SimpleAction
  • src/main/webapp
   • WEB-INF
    • struts-config.xml
    • web.xml
  • src/test/aspect
   • org/acme/StrutsActionPreExecuteNotifier.aj
  • src/test/java
   • com.foo.bar.SimpleActionTest
   • org.acme.StrutsActionPreExecuteListener
  • pom.xml

The Pom.xml

I hope you’ll all understand the dependency-section, so I’ll just focus on the build-section.
First of all, the MockStrutsTestcase expects a WEB-INF/web.xml and a WEB-INF/struts-config.xml on the classpath. I want to make use of the files which will be deployed with the war as well. So I’ve defined these two files as testResources. If you want to use a specific test-version, you have to make these files inside src/test/resources/WEB-INF and they’ll be picked by Maven by default.

<testResources>
    <testResource>
        <directory>src/main/webapp</directory>
        <includes>
            <include>WEB-INF/*.xml</include>
        </includes>
    </testResource>
</testResources>

I already mentioned the aspectj-maven-plugin, which we need to include as well. It’s pretty straight-forward. Include the plugin and add an execution-section. Defining the plugin goals (in our case only test-compile) is enough. This goal is bound to the process-test-sources phase of Maven, so there’s no need to specify a phase inside the exection-section.

<plugin>
 <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
 <artifactId>aspectj-maven-plugin</artifactId>
 <version>1.2</version>
 <executions>
  <execution>
   <goals>
    <goal>test-compile</goal>
   </goals>
  </execution>
 </executions>
</plugin>

It looks like we’re done. But if we run the tests, both tests will fail because of a NullPointerException. The service isn’t injected, which means the preActionExecuteOccured method isn’t called.
So here’s the pitfall. It’s not (only) the test class which has to be compiled with AspectJ, especially the Action class needs to be compiled like this as well, but only for testing! So we have to tell Maven to use these files too. This is done by configuring the aspectj-maven-plugin.
Add to the execution-section the following lines:

<configuration>
  <weaveMainSourceFolder>true</weaveMainSourceFolder>
</configuration>

This way the Action is added to the test classes and will be compiled by the aspectj-maven-plugin. Note that this Action is not the one that will be packaged, since Maven uses seperate folders for main classes and test classes.
You might want to finetune this, because now all (re)source files on the main path will be added to the test classpath, so some fileoverwriting might occur.

The complete build-section will look like this:

<build>
  <testResources>
    <testResource>
      <directory>src/main/webapp</directory>
      <includes>
        <include>WEB-INF/*.xml</include>
      </includes>
    </testResource>
  </testResources>
 <plugins>
  <plugin>
   <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
   <artifactId>aspectj-maven-plugin</artifactId>
   <version>1.2</version>
   <executions>
    <execution>
     <goals>
      <goal>test-compile</goal>  <!– use this goal to weave all your test classes –>
     </goals>
     <configuration>
       <weaveMainSourceFolder>true</weaveMainSourceFolder>
     </configuration>
    </execution>
   </executions>
  </plugin>
 </plugins>
</build>

The Strutstest2.zip can be downloaded from Box.net

Maven advantages (company point of view)

september 29, 2009

So you discovered Maven, but you haven’t got a clue how to convince your company to introduce it?
Maven might sound like another nerdy thing a developer just wants to try. Your boss wants to see numbers, proven solutions, costs, benefits, etc. It’s true, Maven does have a (big) learning curve, but that’s more because Maven offers so much functionality. It’s much more than a compiler wrapper, but that is where it starts.
So here are some magic words which should get everyone’s interest: more stable releases and less to no regression, real modular-based development.

Use Maven beside your current builder

While everybody is working on a certain project, you’re free to introduce maven no matter the structure of the project. The only thing you have to do is add one file: the pom.xml. The other developers might notice this file but it won’t bother their project.
In other words: the risk is zero!
This is of course very important. While one person is focused on the Maven project configuration, all others can continue their development work as they’re used to. If the original builder was based on an ANT-script, Maven should be able to cover it all. If you use some special ANT-functionalities, there’s an ant-plugin available for maven to run these scripts.
By configuring your projects pomfiles it’s quite easy to proof that Maven can do at least what the original builder could do. Once the project is fully mavenized migration is very simple, because it’s actually already done. The most important thing to do now is to decide that from now on Maven is the leading builder-mechanism. If it doesn’t build with Maven anymore, somebody broke the code. Also: dependencies will be managed by Maven.

Introduce project team members in seconds

In the ol’ days helping another project team would take a lot of time. If you’re using Eclipse, you have to create a new workspace, checkout the projects (including all jars like that commons-lang for the gazillions time), setting all the paths, adding the libraries to the project, setting variables, setting jdk-version, etc, etc. and than: fingers crossed.
With Maven all this kind of information is stored inside the pom. You can run it from the command line, or with a little help from the right IDE-plugin (you should try m2eclipse for example). Just run Maven and see you’re project getting build. Also: because of its predefined structure every developer should be able to read the pom-file and understand every part of the java-project. You should try that with an Ant-file…

Don’t release with failing tests

In the ol’ days if you wanted to check some functionality of a class, you would write junit-tests, run them until they’re all green and …. Well, there’s actually no ‘and’, because most tests are used only once. That’s a shame, because this piece of code will help you stabilize your code. With Maven it’s not possible to package without all tests succeeding. (Don’t tell anyone about the ‘skip’-options.) This way it should be very hard to get regression. Also, fixing bugs will follow a standard process: reproduce the bug, write the test (test will fail) and fix the bug (test will succeed). Tests won’t be written anymore for single usage, it may become the most reused code.

Check out smaller projects

In the ol’ days every java-project was stored completely with their depending jars. If you had multiple projects depending on shared jars, you would add a special directory with these jars. From the java-project you had to point to this folder. Often these jars were checked in into some Source Control Management (SCM) System like cvs or subversion, sometimes you had to link to a shared network-folder. One way or another: you always had to modify your project manually to get it buildable.
Personally I believe jars shouldn’t be stored together with the sources of the project. It should only contain the project-sources, not any third party stuff like jars.
With Maven it’s possible to keep your SCM as clean as possible. When using jars as dependencies, Maven will refer to a (local) repository. There is no reason to download a jar by hand and add it to your project in some way. Also: upgrading jars has become much easier. Just change the version of the dependency in the pom and Maven will do the rest. Another interesting thing: Maven can help you support real modular jars. Quite often managers talk about modules, but in the end they’re just part of that one huge project because it’s hard to keep control over separated (versioned) jars. With Maven such modular jar is just another dependency. Upgrading is nothing more than changing the version inside the pom. But to break up one huge project into a core and several modules requires some migration-steps. Every project requires its own strategy, so that can be stuff for another blog.

Say goodbye to the jar-hell and welcome updates

In the ol’ days adding or updating a jar could very well result in new errors because of it’s own missing dependencies. Hopefully there’s some documentation available which lists it’s dependencies, but most of the time you would have to search every corner of the internet collecting those missing jars. So most of the time projects stick to a certain version of a jar until the end of days.
With Maven your project contains a pom with all its depending jar. But such jar (if mavenized) also contains a pom with al its dependencies. This way Maven is able to collect all direct and indirect dependecies of your project.

Experience the advantage of a Company Repository

One important product, related to Maven is a repository manager. A maven repository itself is nothing more than a structured directory tree. But with some help of a repository manager you will have extra power to control your projects. (Right now the best choice would probably be nexus, since it has been co-written by some maven-core developers)

Reuse company code

Almost every developer has its own brilliant piece of code he wants to use on all his projects. In the ol’ days it was quite hard to use the same code in several projects without copy-pasting. And we all know what that means: bug fixes won’t be fixed on all copies, new features and improvements won’t be shared.
A repository manager has a space to collect this type of company-code. By deploying/uploading such jars to the repository manager all other projects can make use of the same codebase.

Increase download speed, decrease load

One of the functions of the repository manager is proxying the maven central repository (and if required other maven repositories). If all developers point their Maven to the repository manager, all jars have to be downloaded only once (from the other side of the world). From that moment the jar is available between your company walls and developers can get it from there. Now you will also have some sort of backup for your jars, so once used jars won’t disappear anymore.

Experience the advantage of a Continuous Integration Server

A continuous integration server is a neutral building server. A project is only valid if it can be built on this machine. So the top-10 developer-quote “But it works on my machine…” cannot be longer accepted. It would be encouraged to release your projects from this machine. Don’t claim time from a developer’s machine and also don’t trust those machines (with their special settings and utilities).
Continuous Integration servers have the ability to run builds every now and than. This can be based on time (every night) or on check in. This way developers will be very soon triggered if they broke a build. They can immediately fix their features instead of discovering the bugs during tests (or production).

All this together (and there are probably more convincing reasons) could help you introducing Maven. If your audience it technical enough you could also mention that you don’t have to write or maintaine build-scripts.

So I started to work my mojo

juli 28, 2009

Hier het vervolg over de setup-maven-plugin, na mijn eerste en tweede blog, die ik hier al aan had besteed.

Ik had mezelf voorgenomen om deze zomer de plugin in zoverre af te ronden, zodat er eerst op geschoten kon worden. Eerst maar eens de reacties afwachten voordat ik begin met optimaliseren. Zo was ik ondertussen zelf al tegen een wat ongelukkig gekozen stukje implementatie aangelopen, dus die heb ik moeten herschrijven inclusief de bijbehorende tests. Ik was in staat om twee stappen tot één te combineren, waardoor het allemaal net wat efficienter werd.
Het leek me daarna tijd om de plugin aan te bieden, dus hiervoor heb ik een Jira-issue aangemaakt. Vervolgens heb ik eens gekeken hoeveel plugins er in de wachtrij staan. Hmmm, dat waren er 40. Ik moest dus wat extra’s verzinnen om deze plugin onder de aandacht te brengen. Aan collega’s met een jira-account heb ik gevraagd om te stemmen op de plugin. Daarnaast heb ik nog gesproken met Benjamin Bentmann, een developer waarvoor ik een aantal QDox-issues heb weten op te lossen. Hij is betrokken bij vrij veel codehaus- en apache projecten. Hij suggereerde om toe te treden tot het mojo-team. Dat zou de kans van slagen voor deze plugin tevens vergroten. Dus ik heb mezelf aangeboden en na een stemronde (ja, zo werkt dat nu eenmaal) mocht ik toetreden tot het team.

Maar wat betekent dit? Maven is een plugin-gedreven tool. Daarvoor heeft Maven een tweetal plekken waar hij standaard zoekt als de naam van een plugin niet volledig is uitgeschreven (soort van shortcuts). Allereerst wordt gezocht in de apache-plugin-repository. Als de plugin daar niet bestaat, wordt er gezocht in de codehaus-plugin-repository. Hierin staan de plugins, die geschreven en onderhouden worden door het mojo-development team. En daarvan ben ik dus sinds kort officieel lid.

O ja, nog even voor wie geinteresseerd is in de volledige quote van Austin powers

setup-maven-plugin stage two

juni 15, 2009

Afgelopen maart heb ik al een eerste aanzet gedaan voor een blogreeks over een nieuwe maven-plugin die ik aan het schrijven ben. Nu na ongeveer drie maanden zijn er tal van nieuwe features toegevoegd ten opzichte van het vorige artikel.

Zo is het ondertussen mogelijk om met zogenoemde dynamische xml-bestanden te werken. Dit houdt in dat de templates voor een specifiek xml-bestand expressies kan bevatten, welke via systeemproperties, externe propery-bestanden of meegegeven parameters gevuld kunnen worden. Dit klinkt misschien erg complex, dus zal ik het met een voorbeeld uitleggen.

<settings>
 <proxies>
 <proxy>
  <id>mycompany</id>
   <active>true</active>
   <protocol>http</protocol>
   <host>proxy.somewhere.com</host>
   <port>8080</port>
   <username>${proxy.mycompany.username}</username>
   <password>${proxy.mycompany.password}</password>
   <nonProxyHosts>www.google.com|*.somewhere.com</nonProxyHosts>
  </proxy>
 </proxies>
</settings>

In de bovenstaande template van een settings.xml zie je 2 expressies staan: ${proxy.mycompany.username} en ${proxy.mycompany.password}. Deze moeten natuurlijk per persoon verschillen. Er zijn 2 manieren om deze expressies van een waarde te voorzien:

Als extra parameter bij de plugin-call: Dit betekent, dat je de plugin als volgt aanroept
mvn setup-maven-plugin:global-settings -Dproxy.mycompany.username=Duke -Dproxy.mycompany.password=s3cr3t

Een tweede manier is om een bestand aan te maken (default naam is in dit geval settings.properties)

proxy.mycompany.username=Duke
proxy.mycompany.password=s3cr3t

Daarnaast is het ook mogelijk om systeemparameters in je template op te nemen, welke ook vervangen kunnen worden door de bijbehorende waarde.

Een andere feature die ik nog niet genoemd had, maar welke wel keurig in dit rijtje past zijn het ondersteunen van verschillende scm-settings. Het blijkt dat voor een aantal SourceControlManagement systemen aanvullende settings-bestanden ingesteld kunnen worden. Ook daar ben ik mee bezig geweest. Helaas is een deel hiervan nogal slordig opgezet, waardoor het niet mogelijk is om er goede tests voor te schrijven. Maar aangezien ze in de basis hetzelfde zijn, heb ik ze al wel geprepareerd. De volgende scm-systemen worden ondersteund: clearcase, cvs, git, svn, vss.

Tot slot is er een goal toegevoegd, waarmee je wachtwoorden geencrypt in je settings-security.xml kunt opslaan. Ook hiervoor zijn de bovenstaande filter-mechanismes beschikbaar.

Doel is momenteel om de code op te schonen en een aantal gelijke stukken code onder te brengen in eigen classes. Vervolgens zal de code aangepast worden naar de codehaus standaarden en is het deze zomer vast rijp genoeg om aan te bieden.

setup-maven-plugin stage one

maart 17, 2009

Het zal ondertussen een kleine handvol projecten en werkgevers zijn, waarbij ik heb geholpen om projecten met behulp van Maven op te zetten. Maar elke keer blijkt wel weer, dat de drempel vrij hoog is. Dat bracht me op het idee om een plugin te introduceren, die helpt bij het assisteren van een aantal handmatige aanpassingen.

Een praktijkvoorbeeld: Voor het introduceren van Maven binnen een organisatie zijn tal van zaken te bedenken, die het ontwikkelproces kunnen ondersteunen. Eén van de eerste zaken die ik voor elkaar probeer te krijgen is het plaatsen van een repository binnen het netwerk. Ondertussen gaat mijn voorkeur uit naar Nexus, maar om daar gebruik van te kunnen maken moet je minimaal één van je settings.xml-bestanden aanpassen. Als je voor het eerst  maven in handen krijgt en je moet direct zelf sleutelen aan wat bestandjes dan geeft dat natuurlijk te denken. Gevolg is dan ook vaak, dat je bij iedereen even langsloopt om even nog iets aan de passen. Het zou kunnen suggereren, dat je eerst Maven door en door moet kennen wil het toegevoegde waarde hebben.

Het lijkt dus tijd voor het ontwikkelen van een setup-maven-plugin. De eerste implementaties liggen momenteel al klaar met de nodige tests. Daarbij is het mogelijk om “statische” settings-bestanden te installeren (hmm misschien toch niet een al te slimme woordkeuze). Er wordt onderscheid gemaakt tussen globale en user-settings, er kan vanaf het bestandssysteem of via een URL een bestand ingelezen worden. Deze settings kunnen eventueel gecombineerd met de reeds aanwezige settings of juist overschreven worden.

In de planning staan sowieso nog de volgende uitbreidingen:

 • “Dynamische” xml-bestanden: bestanden met variabelen die gefilterd worden door systeemproperties, externe property-bestanden of meegegeven parameters.
 • Interactieve verwerking, zodat tijdens het verwerken vragen aan de gebruiker gesteld kunnen worden
 • Multi-setup. Bovenstaande functionaliteiten gaan nog steeds uit van 1 (settings)-bestand per keer.  Het zal echter ook mogelijk moeten om meerdere bestanden te installeren.
 • Light-weight implementation: op dit moment ligt de nadruk vooral op een werkende plugin. Echter zal het uiteindelijk één van de eerstgebruikte plugins moeten worden. In dat geval zou het erg prettig zijn als zo min mogelijk dependencies binnengehaald hoeven te worden.

Mocht iemand nog op dit vlak ideeën hebben, laat gerust een bericht achter. Met name als ze berusten op praktijkvoorbeelden. Het gebruik moet zo basic mogelijk gehouden worden, aangezien potentiele gebruikers waarschijnlijk niet al te veel ervaring met maven zullen hebben. Het moet dus absoluut geen zwitses zakmes worden. Er liggen dus nog genoeg uitdagingen te wachten.